De baleinen van de zinsbouw

“Ik volg de cadans van mijn handschrift en zoek naar de in letters gestolde, kwezelachtige wellust van het meisje dat ik ooit geweest moet zijn, het wicht dat op de drempel van haar adolescentie haar schriftuur even strak aantrok als de dunne lederen veters waarmee ze haar laarsjes dichtreeg hoe ze het vlees van het woord in de baleinen van de zinsbouw dwong, tot haar eigen lijf vol striemen stond en ze naar uitbraak verlangde.”
(Erwin Mortier, Godenslaap, p. 27, zie ook hier).

ID

“Door Gods genade ben ik een christen, naar mijn daden een groot zondaar, en van beroep een pelgrim, een dakloze uit de laagste stand, die zwerft van plaats naar plaats.”
De loepzuivere eerste zin van De openhartige verhalen van een Russische pelgrim. Eerste integrale Nederlandse vertaling uit de grondtekst. Ingeleid en vertaald door André De Neve.- Antwerpen/Amsterdam: Patmos 1978.