Kleine schoolstart

“The first day of school is always the hardest
the first day of school the hallway the darkest.”

Eerste zin van ‘Language of violence’ van de Disposable Heroes of Hiphoprisy. Zie hier. Met prachtige oorklevers als “with an awful, powerful, showerful, an hour full of violence”, en: “Dignity forgotten at the bottom of a dumb old dare and a numb cold stare”. Maar ik dacht aan de eerste zin naar aanleiding van de schoolstart van de kleine, en die begon dan als vanzelf te echoën in de gangen van Joma, de zin bedoel ik, als een peillood.

Zwaarmoedig bedevaarderslied

“Een bezem is verveeld aan ’t vegen
in de gebroken scherven van gisteren
ergens is een koningin aan ’t wenen
ergens heeft een koning geen vrouw
en de wind, die huilt Maria”

“A broom is drearily sweeping
Up the broken pieces of yesterday’s life
Somewhere a queen is weeping
Somewhere a king has no wife
And the wind, it cries Mary”

(Jimi Hendrix: The wind cries Mary (1967), zie ook hier)