Susurrus

“De lucht    hoe licht ze is
wind onder bomen    een genegen
suizelen    een woord exact
als bladeren    maar lucht zo licht
de stemmen    van mannen en vrouwen
zijn ook zo    een suizelen
binnenin    een herinnering
van weer    het licht van winter
waaiert abrupt    uit
het hart klopt verder    in duisternis.”
“The air    how light it is
wind among trees   a gentle
sussurus    a word exact
as leaves   but air so light
the voices   of men and women
are like that   a sussurus
within    a remembrance
of weather    the light of winter
flaring abruptly    out
the heart beats on   in darkness.”
Theodore Enslin: The weather within.- Zie ook hier. Theodore Enslin stierf op 21 november jl.

Als een beursindex

“Zo zonk ik zelf eens
Uit mijn waarheids-waanzin,
Uit mijn dag-verlangens,
Van de dagen moe, ziek van het licht,
– zonk neerwaarts, avondwaarts, schaduwwaarts:
Door ene waarheid
Verbrand en dorstig:
– weet ge nog, weet ge, heet hart,
Hoe gij toen dorstte? –
Dat ik verbannen zou zijn
Van alle waarheid!
Slechts een zot!
Slechts een dichter!” 

“So sank ich selber einstmals
Aus meinem Wahrheits-Wahnsinne,
Aus meinem Tages-Sehnsüchten,
Des Tages müde, krank vom Lichte,
– sank abwärts, abendwaärts, schattenwärts:
Von Einer Wahrheit
Verbrannt und durstig:
– gedenkst du noch, gedenkst du, heiszes Herz,
Wie da du durstetest? –
Dasz ich verbannt sei
Von aller Wahrheit!
Nur Narr!
Nur Dichter!”

(Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra.- In: Werke II. (…). Herausgegeben von Karl Schlechta.- Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1982, p. 810)

Ik Ken een Man

“Zoals ik zei tegen mn
maat, want ik ben
altijd aan ‘t praten, – John, zegik, wat niet zn
naam was, het donker om-
geeft ons, watkunnen we er tegen
doen, of anders, zullen we &
waarom niet, een verdomme grote auto kopen,
rijden, zegt em, om
christus’ wil, kijk
uit waar ge gaat.”
“As I sd to my
friend, because I am
always talking,—John, I
sd, which was not his
name, the darkness sur-
rounds us, what
can we do against
it, or else, shall we &
why not, buy a goddamn big car,
drive, he sd, for
christ’s sake, look
out where yr going.”

(Robert Creeley: I Know a Man.- Uit: Selected Poems of Robert Creeley.- 1991.- Zie ook hier, met zijn stem en zegging)