Mimesis

“De fotograaf wilde een foto maken die deed denken aan een beroemd schilderij van Napoleon, een tafereel waarop de wind waaide, een grijze wolk dreigde, een kanon narookte en Napoleon, die naar een slagveld in de verte keek.”

(Kader Abdolah: De Koning.– (…) p. 406. Genomineerd voor de Tsum-prijs 2012, maar niet gewonnen. Zie ook hier)