Adventurous

“En met al die koplampen die in zijn achteruitkijkspiegel drijven, gescheiden, kan Auteur nooit zeggen welke behoren aan zijn lezer, welk paar zijn baken is, een Poolster, gespleten, teruggekaatst, die hem verderleidt.”

Kwispelding

“Harig, met korte poten en een groot, rond hoofd, kwispelde het wat overbleef van zijn staart – het andere deel leek achtergelaten in een val – elke keer het de meesterschilder zag, alhoewel het nooit blafte.”

(eigen vertaling van)

“Furry, with short legs and a big, round head, it wagged what remained of its tail – the other part seemed to have been left in a trap – every time it saw the master painter, although it never barked.”

(Andre de Loba’s ‘single sentence animation’ van een zin uit Roberto Ransom: Three figures and a Dog.- In: Electric Literature, nr.4)