Ge zijt gepresseerd om te schrijven

 “ge zijt gepresseerd om te schrijven
alsof gij zoudt achterlopen op het leven
als het zo is geef uw bronnen eregeleide
spoei du
spoei du met doorgeven
uw deel aan schitterends aan opstand aan goeddadigheid
effectief ge loopt achter op het leven
het niet te zeggen leven
het enige per slot van rekening waarvan gij aanvaardt u ermee te verenigen
hetgene u elke dag geweigerd wordt (…)”

(eigen vertaling van)

“tu es pressé d’écrire
comme si tu étais en retard sur la vie
s’il en est ainsi fais cortège à tes sources
hâte-toi
hâte-toi de transmettre
ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance
effectivement tu es en retard sur la vie
la vie inexprimable
la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t’unir
elle qui t’es refusée chaque jour (…)”

(René Char, Commune présence.- In: Le Marteau sans maître (1934-1935), zie ook hier en hier)

In de branding voor dat sprankeltje

“(…) searching with such frightening singleness of mind for the integrating spark which might lift her into a new perspective of herself.”

(Lawrence Durrell: Justine.- In: The Alexandria Quartett. Justine. Balthasar. Mountolive. Clea.- London/Boston: Faber & Faber 1963, p. 39)

 “(…) met een bang makende monomanie hakend naar het integrerende vonkje dat haar zou kunnen opnemen in een nieuw perspectief op haarzelf.”

(eigen vertaling, in reactie op die van Johan W. Schotman (Justine.- Amsterdam: uitgeverij Contact 1962, p. 35), die “singleness of mind” vertaalt met “beperktheid van visie”)

Falend waterbeleid

“(…) and if ever the world is to be again flooded, like the Netherlands, to kill off its rats, then the eternal whale will still survive, and rearing upon the topmost crest of the equatorial flood, spout his frothed defiance to the skies.”

(Herman Melville: Moby Dick, or, the Whale.- Voor het eerst uitgegeven in 1851, chapter 105. Zie ook hier)

“(…) en zo ooit de wereld opnieuw overstroomd zou worden om, zoals de Nederlanden, zijn ratten af te maken, dan zal de eeuwige walvis toch blijven leven, en zich verheffend op de hoogste schuimtop van de equatoriale zondvloed zijn schuimende uitdaging ten hemel spuiten.”

(Moby Dick. Vertaling Emy Giphart.- Utrecht/Antwerpen: Veen 1961/1989, p. 393)

In asse geborgen

En [-] wie zal het vinden [-] gij zult nog meer vinden [-] de binnenplaats, achter het crematorium, niet in de richting van de straat [-] de andere kant uit, daar zult gij veel vinden [-] want we moeten de wereld, zoals tot dusver, op deze manier, in de vorm van een historische kroniek, dit alles laten zien zoals het zich ontwikkeld heeft.”

En de volgende zin luidt:

“Vanaf nu zullen wij alles onder de grond verbergen.”

Zalmen Lewenthal in een schriftje dat op 17 oktober 1962 gevonden werd, opgerold in een weckfles, door vocht slechts ten dele leesbaar, vlakbij Krematorium  III in Birkenau. Lewenthal schreef in het Jiddisj, Vogelaar vertaalde uit Franse en Duitse vertalingen. Bron: Jacq Vogelaar: Over kampliteratuur.-  Amsterdam:  De Bezige Bij 2006, p. 525. Zie ook hier.