And then you hear a woman scream your name

“je noemt het een gedicht voor je dochter,
over de hond die overreden raakt door een bestelwagen
en hoe je je erover ontfermde,
het meenam naar de bossen
en het diep, diep begroef,
en dat gedicht bleek zo goed
dat je bijna blij was dat de kleine hond
overreden was, want anders had je nooit
dat goede gedicht geschreven.”
“you call it a poem for your daughter,
about the dog getting run over by a van
and how you looked after it,
took it out into the woods
and buried it deep, deep,
and that poem turns out so good
you’re almost glad the little dog
was run over, or else you’d never
have written that good poem.”
(Raymond Carver, Your dog dies, zie ook hier)

February

“Niets smakelijks meer,
de adder zoekt een plek voor zijn gif,
geen geduld meer voor veel erkentelijkheid,
geen klacht meer over de gehuurde os,
drie dingen stapelen een berg van kwaad:
vrouwengeroddel, moord
en de slechte weg,- niets mooiers dan
een rennende hond in de lente,-
genade voor wie zijn baas overvalt.”

Uit Englynion y Misoedd of De oden aan de maanden van Aneurin, een Keltische singersongwriter uit de 6e eeuw, zie ook hier. Vertaald door Patrick Lateur, in: Het is vandaag de datum.- Gent: Poeziecentrum 2002. Gelezen in de scheurkalender van De Druivelaar, en die wil ik hier omhoogsteken – in 2015 honderd jaar oud.

Kwispelding

“Harig, met korte poten en een groot, rond hoofd, kwispelde het wat overbleef van zijn staart – het andere deel leek achtergelaten in een val – elke keer het de meesterschilder zag, alhoewel het nooit blafte.”

(eigen vertaling van)

“Furry, with short legs and a big, round head, it wagged what remained of its tail – the other part seemed to have been left in a trap – every time it saw the master painter, although it never barked.”

(Andre de Loba’s ‘single sentence animation’ van een zin uit Roberto Ransom: Three figures and a Dog.- In: Electric Literature, nr.4)

Kynische heuristiek

“Hoe verder ik geraakte hoe meer ik
voelde dat jij,
echt waar,
maar iets kan vinden op die manier
op dezelfde manier als,
zeg maar,
een hond die door een veld loopt.”

(eigen vertaling en fasering van)

 “The more I got on, the more I felt that, really, one can find something only in that way in the same way in which, say, a dog runs through a field.”

(Max Sebald in een interview in 2001 in The New Yorker)

 

Hondenzinnen

1) “Es gibt Tage, da wollt ich, ich wär mein Hund.”

(Peter Sloterdijk: Kritik der zynischen Vernunft. Erster Band.- Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1983, p. 199. Ook titel en keervers van een lied van Reinhard Mey “Es gibt Tage, da wünscht’ ich, ich wär mein Hund” uit 1974)

2) “Sometimes he wished he could gather all the dogs he loved most and walk off the end of the world with them.”

(uit Lydia Millet’s Sir Henry.- In: Love in infant monkeys. Stories.- Berkeley: Soft Skull Press 2009, p. 37. Zie ook hier in een “single sentence animation” van Luca Dipierro)