Ik Ken een Man

“Zoals ik zei tegen mn
maat, want ik ben
altijd aan ‘t praten, – John, zegik, wat niet zn
naam was, het donker om-
geeft ons, watkunnen we er tegen
doen, of anders, zullen we &
waarom niet, een verdomme grote auto kopen,
rijden, zegt em, om
christus’ wil, kijk
uit waar ge gaat.”
“As I sd to my
friend, because I am
always talking,—John, I
sd, which was not his
name, the darkness sur-
rounds us, what
can we do against
it, or else, shall we &
why not, buy a goddamn big car,
drive, he sd, for
christ’s sake, look
out where yr going.”

(Robert Creeley: I Know a Man.- Uit: Selected Poems of Robert Creeley.- 1991.- Zie ook hier, met zijn stem en zegging)

Schwendimann

“Hij liep zo maar wat, mat en zwaar uitgevallen, met wankelende onzekere schreden, en de schoolkinderen liepen hem moedwillig achterna en plaagden en vraagden hem: “Wat zoekt ge dan, Schwendimann?” “

(eigen vertaling van)

“Er ging so dahin, matt und schwerfällig, mit wankenden unsicheren Schritten, und die Schulkinder liefen ihm mutwillig nach und neckten und fragten ihn: “Was suchst du, Schwendimann?” “

(Robert Walser: Schwendimann.- In: Prosastücke (1916), zie ook hier)