Clementie gevraagd

“Ich bitte die Leserinnen und Leser nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt.”

Joseph Ratzinger / Benedictus XVI: Jesus von Nazareth. Erster Teil. Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung.- Freiburg/Basel/Wien: Herder Verlag 2007, p.22.

Toen ik hoorde van de geboorte van een meisje, ergens te velde, zocht ik naar een zin, of toch een passage, waarin haar naam figureert, letterlijk, of toch naar de betekenis ervan, en dacht toen aan deze zin uit het voorwoord van Ratzingers Jezusboek – ik dacht dat ik “wohlwollend” of iets van die aard gelezen had, omdat Ratzinger er alludeert op het principe van welwillendheid, uitgangspunt van alle communiceren – was dat verschieten toen ik de bladzijde weer onder ogen kreeg en er dit sierlijke Duits vond, ik dacht aan de rode schoentjes van paus Benedictus, ik dacht ook aan het voorschot aan antipathie dat deze paus in Vlaanderen te beurt is gevallen – gelukkig worden hier nog kinderen geboren, van nature al een en al voorschot van welwillendheid, en wat fijn als er dan eentje “Clémence” wordt genoemd.

Zo lang zo moe

“Het is alsof de dagen, als engelen in goud en blauw, onvatbaar boven de cirkelgang van de vernietiging staan.”

Motto van E.M. Remarque in Stefan Hertmans’ Oorlog en terpentijn (Amsterdam: De Bezige Bij 2014), boek met een hoog Sebald-gehalte. De foto’s, de herinnering, de melancholie, het cirkelen van de gedachten, de zinnen. Het was toch Hertmans die ergens schreef dat er in elke zin iets moet gebeuren? Dat lees je er ook aan.

“Dan verdwijnt hij op een of andere manier uit het zicht van mijn herinnering, en voel ik mij, overmand door de plots oplichtende helderheid van dit tafereel van zo lang geleden, zo moe dat  ik ter plekke in slaap zou kunnen vallen.”

Ib., p. 13.

Onverwacht voorouderlijk bericht, met schouderklop

“The spelen van zinne are rightly regarded as the epitome of the rederijkers’ craft, always rhymed, often with double entendre, hidden messages, acrostics, and the like, at times demanding a great deal of their audiences.”

(Gary K. Waite: Reformers on stage: popular drama and religious propaganda in the low countries of Charles V, 1515-1556.- Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press Incorporated 2000, p. xvi. Zie ook hier)

Fluistergrassen

“Nu nog overhandig ik hen aan jou eerder als een op bedachtzame wandelingen verzamelde struik van fluisterende grassen dan als een verzameling van thesen.”

(eigen vertaling van)

“Noch heute händige ich sie Dir mehr als einen auf nachdenklichen Spaziergängen eingesammelten Strauß flüsternder Gräser denn als eine Sammlung von Thesen aus.”

Walter Benjamin in een brief aan Gretel Adorno, in april 1940, over zijn Über den Begriff der Geschichte. In: Gesammelt Schriften, Band I-3, p. 1226.

Epitaaf voor de schriftjesschrijver die ik ben

“Van wat verloren is, onherroepelijk verloren, is alles wat ik wil recuperen de dagelijkse beschikbaarheid van mijn schrijfsels, regels in staat om mij bij mijn haar te grijpen en mij op te tillen wanneer ik op het einde ben van mijn krachten.”

“Of what is lost, irretrievably lost, all I wish to recover is the daily availability of my writing, lines capable of grasping me by the hair and lifting me up when I’m at the end of my strength.”

Een zin van Roberto Bolano die ik tegenkwam in “’t Stad leest”, op de wikkel van de hardcoverversie van zijn Antwerp, de Engelse vertaling van Amberes, geschreven in 1980, gepubliceerd in 2002, vertaald in 2010 – zie ook hier. Bolano stierf in 2003 50 jaar oud.

Zo weinig zo veel

“Maar het was jij die deze woorden deed glinsteren en muteren en zelfs verder reconfigureren – en wat ze nu aan ’t zeggen zijn is misschien wel veel acuter en crucialer dan wat je had gedacht dat ze wilden zeggen.”

“But it was you who incited these words to shimmer and mutate and reconfigure even further – and what they now are saying may well be much more acute and more crucial than what you had thought you wanted to say.”

Gary Lutz: The sentence is a lonely place.- In: The Believer, januari 2009, zie ook hier.