Immanente gerechtigheid

“Als de ruiters van de Apocalyps op pad gaan, kan men beter ramen en deuren vergrendelen en wachten tot de gramschap voorbij is.”

(Gerard Reve, Zelf Schrijver Worden.- In: Verzameld Werk. Deel 4.- Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Veen 1999, p. 408. Mocht er iemand in context geïnteresseerd zijn, aangenomen dat men kan lezen en het hart op de rechte plaats draagt, zie hier.)