Waardewijlen

“I had to watch my dad be… you know… his humour and dignity be erased by illness… makes it means… makes it very… makes it worthwhile.”

Slippende zin van Elvis Costello in “Mystery dance”, een documentaire over zijn carrière, released in 2013. Zie ook hier.

Een liplap

“Een liplap – om den term te bezigen die voor beleefder wordt gehouden, zou ik moeten zeggen een ‘dusgenaamd inlands kind’ maar ik vraag vergunning mij te houden aan ’t spraakgebruik dat uit alliteratie[1] geboren schijnt, zonder dat ik met die uitdrukking iets beledigends bedoel, en wat betekent het woord dan ook? – een liplap heeft veel goeds.”

[1] Gelijkheid der beginmedeklinkers (hier de l).

Multatuli: Max Havelaar. Of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Verzorgd en toegelicht door Dr.G.W.Huygens.– Antwerpen: Ontwikkeling 1967, p.87.

Omschreven zwerk

“Toen we voor het eerst op het vuil tussen het meer en het bos arriveerden, er was toen nog zon en maan, slechts een maan, en sterren ook, al de verwikkelingen van hun doorkruisingen die het zwerk omschrijven, hun paden een sprookje voldoende voor elke nacht, een wakkere droom om de uren van elke dag te vullen, en ondanks die gulheid was mijn vrouw dikwijls rood van tranen, omdat welke wereld ook die we hadden aangetroffen niet genoeg was voor haar, niet genoeg voor mij, niet zonder de kinderen die we verlangden, die ik verlangde en die zij verlangde voor mij, en ondanks haar twijfels zei ze dat ze zou proberen, als het dat was wat ik haar verzekerde dat ik wenste.”

“When we first arrived upon the dirt between the lake and the woods, then there was still sun and moon, only one moon, and stars too, all the intricacies of their intersections circumscribing the sky, their paths a tale to last every night, a waking dream to fill the hours of every day, and despite that bounty my wife was often flush with tears, because what world we had found was not enough for her, not enough for me, not without the children we desired, that I desired and that she desired for me, and despite her doubts she said that she would try, if that was what I assured her I wished.”

(Uit Matt Bell’s In the House upon the Dirt between the Lake and the Woods, dat in juni 2013 zal verschijnen bij Soho Press. Zie ook hier)

In wat niet naar behoren werkt

“Vanaf het moment van de ontmoeting zijn de minnaars zichzelf niet langer genoeg, ze weten zich geen raad met hun eigen lichaam, ze herkennen het niet als iets van henzelf omdat het ziek van liefde is, gemankeerd, veranderd in een reikhalzend gebrek, in iets wat niet naar behoren werkt als het zich op een te grote afstand bevindt van dat andere lichaam.”

Connie Palmen: Logboek van een onbarmhartig jaar.- Prometheus 2011, geciteerd uit het programmaboekje van Saint Amour. Deze zin, uit de weinige die ik bij de hand heb, komt het dichtst in de buurt van de slippende zinnen die je soms kon ontwaren in haar stamelende zegging, vanavond in de Bourla, en die ik hier wil huldigen.

De truken van een boekenwinkel als een oude man

“Well you could see, a barber would fool around for half an hour, it fairly took more than twenty seconds, so my main thing in life is friendship, love and friendship, that’s my main thing in life, is love and friendship.”

George Whitman in: Portrait of a Bookstore as an Old Man.- Een film van Benjamin Sutherland en Gonzague Pichelin van 2003. Hier in de slotpassage die begint vanaf ongeveer 46.34. George Whitman stierf gisteren 14 XII 2011 en werd 98 jaar.

King Harvest has surely come

“In the story to me, it’s another you know piece that I remember from my youth that people looking forward, people out there in the country somewhere, in a place… we all know it, it may have been there it may have not… but there is a lot a lot of people that the idea of “come autumn”… “come fall”…: that’s when live begins… it is not the springtime… we kinda think it begins… it is the fall because the harvest come in.”

(Robbie Robertson in de “Classic Albums”-aflevering over The Band, hier vanaf 5:21)

Ketellogica

“Ten eerste heb ik van B helemaal geen ketel geleend; ten tweede zat er al een gat in toen ik hem van B kreeg; en ten derde heb ik hem intact teruggegeven.”

(eigen vertaling van)

“Erstens habe ich von B überhaupt keinen Kessel entlehnt; zweitens hatte der Kessel bereits ein Loch, als ich ihn von B übernahm; drittens habe ich den Kessel ganz zurückgegeben.”

(Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten.- In: Studienausgabe, dl. IV.- Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 1970, p.61. Zie ook hier, iets voorbij de helft van deel 2: Die Technik des Witzes.)