Susurrus

“De lucht    hoe licht ze is
wind onder bomen    een genegen
suizelen    een woord exact
als bladeren    maar lucht zo licht
de stemmen    van mannen en vrouwen
zijn ook zo    een suizelen
binnenin    een herinnering
van weer    het licht van winter
waaiert abrupt    uit
het hart klopt verder    in duisternis.”
“The air    how light it is
wind among trees   a gentle
sussurus    a word exact
as leaves   but air so light
the voices   of men and women
are like that   a sussurus
within    a remembrance
of weather    the light of winter
flaring abruptly    out
the heart beats on   in darkness.”
Theodore Enslin: The weather within.- Zie ook hier. Theodore Enslin stierf op 21 november jl.

Frachter von Überwältigenden Ausmaßen

“Und wenn sie im Winter, ohne daß man ihr Herannahen geahnt hätte, auf einmal auftauchten aus dem Nebel, lautlos sich vorbeibewegten und gleich darauf wieder verschwanden in der weißen Luft, so ist das für mich, sagte Aurach, jedesmal ein ganz und gar unfaßbares, aus irgendeinem Grund tief mich erschutterndes Schauspiel gewesen.”
(W.G.Sebald, Die Ausgewanderten, p.246)
“En als ze ’s winters, zonder dat je hun nadering vermoedde, plotseling uit de mist opdoken, geluidloos langsvoeren en meteen daarop weer in de witte lucht verdwenen, dan was dat voor mij, zei Aurach, elke keer weer een totaal onbegrijpelijk schouwspel, dat mij om de een of andere reden diep aangreep.”
(De emigrés (vertaling Ria Van Hengel), p.160)
“En als ze ’s winters, zonder dat men hun naderen vermoedde, plotseling opdoken uit de mist, geluidloos zich voorbijbewogen en meteen daarop weer verdwenen in de witte lucht, dan is dat voor mij, zei Aurach, elke keer weer een totaal onvatbaar, om de een of andere reden mij diep aangrijpend schouwspel geweest.”
(De emigranten (eigen vertaling))