Met de vogels mee

„Met de vogels mee om vermoeidheidsredenen
reed ik de berg af, zij volgden mij,
enkelen rolden een groot rond ei
tussen zich in, sommigen deden

driftige ave’s met hun vleugels;

gaandeweg werd de weg steenachtiger,
een reiger hijgde als een tachtiger,
allerlei onbewoonde geheugens

lagen verspreid in de groene kommen,
huppelend liepen de kleinsten naast mij,
veerkrachtig de arenden, zonder haast
de pienteren en kwaadsprekend de dommen.“

“Ik schrijf
tegenspraak in de lucht,
laat mijn oog wandelen
over het water, 

draag op mijn oren de
last van de herrie, het
dood gewicht van de haat,
ik draaf door op mijn nachtmerrie

en ik kaats
woorden over
het net tussen twee
betekenissen.” 

  

In memoriam Guillaume van der Graft (eig. Willem Barnard) die afgelopen zondag 21 november overleed op 90-jarige leeftijd. Zie ook hier.

Om en om

“Een psalm van de ballingschap, maar met de wending ten goede in zicht, de toewending van het Aangezicht, de afwending van de toorn, de bekering van de gemeente naar de Heilige toe, van de dwaze verwachtingen af.”

(Willem Barnard: Stille omgang. Notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie.- Brasschaat: Boekmakerij Gert-Jan Buitink 1993, p. 914)