Zondag Gaudete

“Heb geen enkele zorg, maar neem in iedere nood uw toevlucht tot gebed en smeking, doordrongen van dankzegging, om uw wensen aan God aan te bieden.”

(Paulus in de brief aan de Filipenzen 4,6)

Advertenties