En?

“Dit is die van de verkoper en het hoerenkot en hoe hij naar binnen gaat en naar een meisje vraagt.”
“This is the one about the salesman and the whorehouse and how he goes in and asks for a girl.”
(Deb Olin Unferth: Joke.- Zie ook hier)

Our time of glory

“Wij zijn opnieuw diplomaten wij
en ons moment van glorie is gereduceerd
tot een zin die we kunnen zeggen
in het passeren tijdens een feestje:
“O, ik was daar ooit ambassadeur
weet je wel, voor achttien maanden.””

(eigen frasering en vertaling van)

“We are diplomats again, and our time of glory is reduced to a sentence we can say in passing at a party, “Oh, I was ambassador there once, for eighteen months.””

(Deb Olin Unferth: The diplomat.- Zie ook hier)