Als sneeuw

Het rusten en het wachten
zijn zijn bovenmate zachte
eigenheid eigen,
hij leeft in het zich neerwaarts neigen.

(eigen vertaling van)

Das Ruhen und das Warten
sind seiner üb’raus zarten
Eigenheit eigen,
er lebt im Sichhinunterneigen.

Derde strofe uit “Der Schnee” van Robert Walser. Zie ook hier.

De sneeuw valt niet omhoog

“De sneeuw valt niet omhoog
maar gaat zijn gang

omlaag en blijft hier liggen,
nog nooit is hij gestegen.”
“Der Schnee fällt nicht hinauf
sondern nimmt seinen Lauf
hinab und bleibt hier liegen,
noch nie ist er gestiegen.”
(Robert Walser, Der Schnee, zie hier)