Kleine schoolstart

“The first day of school is always the hardest
the first day of school the hallway the darkest.”

Eerste zin van ‘Language of violence’ van de Disposable Heroes of Hiphoprisy. Zie hier. Met prachtige oorklevers als “with an awful, powerful, showerful, an hour full of violence”, en: “Dignity forgotten at the bottom of a dumb old dare and a numb cold stare”. Maar ik dacht aan de eerste zin naar aanleiding van de schoolstart van de kleine, en die begon dan als vanzelf te echoën in de gangen van Joma, de zin bedoel ik, als een peillood.

Smarrito

“Juist midden op de reistocht van ons leven
zag ik mij in een donker woud verloren,
daar ik van ’t goede pad was afgeweken.”

(Dante Alighieri: De hel, eerste zang, v.1-3.- In: De goddelijke komedie. Vertaald door Christinus Kops o.f.m.. Opnieuw uitgegeven door Gerard Wijdeveld.- Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel 1977, p.20)

“Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Chè la diritta via era smarrita.”

(Inferno, Canto primo.- In: Dantis Alagherii Opera Omnia. I. La divina commedia. Il canzoniere.- New York: Alfred A. Knopf 1922, p.3) 

Tussen de boekenrekken, aan de Naamsestraat

“Ja, maar wie zal ons genezen van het doffe vuur, van het kleurloze vuur dat bij het vallen van de avond door de rue de la Huchette holt, dat uit de vermolmde portieken kruipt, uit de smalle vestibules, van het gestalteloze vuur dat de stenen likt en op de loer ligt in de deuropeningen; hoe kunnen wij onszelf reinigen van de zoete verzenging die verder vreet, die zich voorgoed in ons nestelt verweven met tijd en herinnering, met de kleverige substanties die ons aan deze kant houden, die ons op zoete wijze zal verteren tot we verast zijn.”

(Julio Cortàzar: Rayuela: een hinkelspel. Vertaald door Barber van de Pol.- Amsterdam: Meulenhoff 1973 (4e druk: 1984), p.361)