Mouchoir taché de sang

“In een kamerjas, een vilten hoed op zijn hoofd, een grote zakdoek met bloedvlekken over zijn gezicht, een fluitje hangend aan zijn nek, een deken over de knieën, dikke sokken aan zijn voeten, leek Hamm te slapen.”

(eigen vertaling van)

“En robe de chambre, coiffé d’une calotte en feuttre, un grand mouchoir taché de sang étalé sur le visage, un sifflet pendu au cou, un plaid sur les genoux, d’épaisses chausettes aux pieds, Hamm semble dormir.”

(Samuel Beckett: Fin de partie.- Paris: Editions de Minuit 1957, p.13)

“In a dressing-gown, a stiff toque on his head, a large blood-stained handkerchief over his face, a whistle hanging from his neck, a rug over his knees, thick socks on his feet, Hamm seems to be asleep.”

(Samuel Beckett: Endgame.- In: Endgame & Act without words.- New York: Grove  Press 2009, p.8)