En?

“Dit is die van de verkoper en het hoerenkot en hoe hij naar binnen gaat en naar een meisje vraagt.”
“This is the one about the salesman and the whorehouse and how he goes in and asks for a girl.”
(Deb Olin Unferth: Joke.- Zie ook hier)