Het natuurlijke gebed van de ziel

“Als Kafka niet gebeden heeft – wat wij niet weten – dan was hem toch uitermate eigen, wat Malebranche “het natuurlijke gebed van de geest” noemt – de aandacht.”

“Wenn Kafka nicht gebetet hat – was wir nicht wissen – so war ihm doch aufs höchste eigen, was Malebranche “das natürliche Gebet der Seele” nennt – die Aufmerksamkeit.”

Walter Benjamin: Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages.- In: Gesammelte Schriften, II-2, werkausgabe Band 5.- Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, p.432.
Bij Malebranche staat: ‘L’attention de l’esprit est la prière naturelle que nous faisons à la Vérité intérieure afin qu’elle se découvre à nous.” (Nicholas Malebranche: Oeuvres complètes, Tome IV: Conversations chrétiennes.- Paris: Vrin s.d., p.11)).
En dan komt (bij Kafka) de in een bepaald opzicht toch wel kolossale zin:

“Und in sie [die Aufmerksamkeit (hh)] hat er [Kafka (hh)], wie die Heiligen in ihre Gebeten, alle Kreatur eingeschlossen.”

“En in haar heeft hij, zoals de heiligen in hun gebeden, alle schepselen ingesloten.”