Manuel…!

“O EMMANUEL, onze Koning en Wetgever, de verwachting der volkeren en hun Verlosser, kom ons verlossen, o Heer, onze God.”

 

“O EMMANUEL, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.”

 

(laatste van de 7 grote antifonen, ook de O-antifonen genoemd, gezongen tijdens de vespers van 17 tot 23 december)