In asse geborgen

En [-] wie zal het vinden [-] gij zult nog meer vinden [-] de binnenplaats, achter het crematorium, niet in de richting van de straat [-] de andere kant uit, daar zult gij veel vinden [-] want we moeten de wereld, zoals tot dusver, op deze manier, in de vorm van een historische kroniek, dit alles laten zien zoals het zich ontwikkeld heeft.”

En de volgende zin luidt:

“Vanaf nu zullen wij alles onder de grond verbergen.”

Zalmen Lewenthal in een schriftje dat op 17 oktober 1962 gevonden werd, opgerold in een weckfles, door vocht slechts ten dele leesbaar, vlakbij Krematorium  III in Birkenau. Lewenthal schreef in het Jiddisj, Vogelaar vertaalde uit Franse en Duitse vertalingen. Bron: Jacq Vogelaar: Over kampliteratuur.-  Amsterdam:  De Bezige Bij 2006, p. 525. Zie ook hier.