Getuigen

“Maar zij, roepende met grote stem,
stopten hun oren,
en vielen eendrachtig op hem aan;
en wierpen hem ter stad uit,
en stenigden hem;
en de getuigen legden hun klederen af
aan de voeten van een jongeling,
genaamd Saulus.”

(Handelingen: 7,57-58 in Statenvertaling van 1977)

“Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem los;
en zij wierpen hem de stad uit
en stenigden hem.
En de getuigen legden hun mantels af
aan de voeten van een jonge man,
Saulus genaamd.”

(Handelingen: 7,57-58 in NBG-vertaling)

Zondag Gaudete

“Heb geen enkele zorg, maar neem in iedere nood uw toevlucht tot gebed en smeking, doordrongen van dankzegging, om uw wensen aan God aan te bieden.”

(Paulus in de brief aan de Filipenzen 4,6)