Alpe talpe – of – De zon vanmorgen, in Edegem

“O lezer, als ge u ooit in ’t hooggebergte

door nevel vondt verrast en dus moest turen

gelijk de mol, die vliezen draagt voor de ogen,

herinner u dan, hoe de zonnekogel,

zodra de koude mist begon te smelten,

maar flets en flauw zich door de nevels boorde,

en uw verbeelding zal er licht in slagen

zich voor te stellen, hoe in ’t eerst mijn ogen

de zon herzagen, die ter kimme neigde.”

(Dante Alighieri: Het vagevuur, zeventiende zang, v.1-9.- In: De goddelijke komedie. Vertaald door Christinus Kops o.f.m.. Opnieuw uitgegeven door Gerard Wijdeveld.- Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel 1977, p.289)

 

“Recorditi lettor, se mai nell’ alpe

Ti colse nebbia, per la qual vedessi

Non altrimenti, che per pelle talpe;

(…)”

(In: Dantis Alagherii Opera Omnia. I. La divina commedia. Il canzoniere.- New York: Alfred A; Kopf 1922, p.205)