As the popular ballad does

“De hoofdzin, die al of niet een zinsbepaling voor zich kan hebben, doet de discussie vooruitgaan; maar de toevoegingen gaan terug, zoals in deze zin, om de bewering van de hoofdzin te modificeren of veeleer om hem uit te leggen of te illustreren, zo dat de zin een eb-en-vloedbeweging heeft, vooruitgaande naar een nieuwe positie en dan pauzerend om haar te consolideren, draaiend en kronkelend zoals de populaire ballade doet.”

(eigen vertaling van)

“The main clause, which may or may not have a sentence modifier before it, advances the discussion; but the additions move backwards, as in this clause, to modify the statement of the main clause or more often to explicate or exemplify it, so that the sentence has a flowing and ebbing movement, advancing to a new position and then pausing to consolidate it, leaping and lingering as the popular ballad does.”

(Francis en Bonniejean Christensen: Notes toward a new rhetoric. 9 essays for teachers. Edited by Donald Stewart.- s.l. 2007 (3e editie, 1e editie 1967), p. 22)

Satzbau

“Nee,
het is een aandrang in de hand,
van op afstand bestuurd, een hersenaanleg,
wellicht een verlate heilbrenger of totemdier,
op kosten van de inhoud een formele priapismus,
het zal wel overgaan,
maar op dit moment is de zinsbouw
het primaire.”

“Nein,
es ist ein Antrieb in der Hand,
ferngesteuert, eine Gehirnanlage,
vielleicht ein verspäteter Heilbringer oder Totemtier,
auf Kosten des Inhalts ein formaler Priapismus,
er wird vorübergehen,
aber heute ist der Satzbau
das Primäre.”
(uit het gedicht Satzbau van Gottfried Benn, gepubliceerd in 1950, zie ook hier)