Sneeuwmansgraf

“Door het vlijtige sneeuwen werd het gezicht, de hand, het arme lichaam met de bloedige wonde, de edele standvastigheid, het mannelijke besluit, de moedige dappere ziel toegedekt.”

(eigen vertaling van)

“Von fleissigem Schneien wurde das Gesicht, die Hand, der arme Leib mit der blutigen Wunde, die edle Standhaftigkeit, der männliche Entschluss, die brave tapfere Seele zugedeckt.”

(uit Robert Walsers “kort prozastukje” Schneien (1917; “Tiefer Winter” 2007), zie ook hier)

Erklecklich

“Het sneeuwt, sneeuwt, zoveel als er maar vanuit de hemel neer kan vallen, en dat kan aanzienlijk zijn.”

(vertaling Machteld Bokhove van)

“Es schneit, schneit, was vom Himmel herunter mag, und es mag Erkleckliches herunter.”

(eerste zin van Robert Walsers “kort prozastukje” Schneien (1917; “Tiefer Winter” 2007), zie ook hier)