Murderous

“De jongen met de doorn in zijn zij
achter de haat zit een moorderig begeren
naar een l-lief.”

Eigen vertaling en versifiëring van de eerste regel van The Smiths’ “The boy with the thorn in his side” (1985), zie ook hier.