Our time of glory

“Wij zijn opnieuw diplomaten wij
en ons moment van glorie is gereduceerd
tot een zin die we kunnen zeggen
in het passeren tijdens een feestje:
“O, ik was daar ooit ambassadeur
weet je wel, voor achttien maanden.””

(eigen frasering en vertaling van)

“We are diplomats again, and our time of glory is reduced to a sentence we can say in passing at a party, “Oh, I was ambassador there once, for eighteen months.””

(Deb Olin Unferth: The diplomat.- Zie ook hier)