Beste zinnen

“My best sentences, I think, are those in which you start the sentence laughing, and at the end of the sentence you want to cut your throat.”
Howard Jacobson in een interview onlangs in Antwerpen, catchy maar ietwat braaf ondertiteld als: “Mijn beste zinnen zijn die die je lachend begint en in tranen eindigt”, zie zelf, van 1:40 tot 1:46 – een zesseconden-zin zeg maar, en naar zijn eigen maatstaf wellicht niet een van Jacobson’s beste, hoop ik toch.