Susurrus

“De lucht    hoe licht ze is
wind onder bomen    een genegen
suizelen    een woord exact
als bladeren    maar lucht zo licht
de stemmen    van mannen en vrouwen
zijn ook zo    een suizelen
binnenin    een herinnering
van weer    het licht van winter
waaiert abrupt    uit
het hart klopt verder    in duisternis.”
“The air    how light it is
wind among trees   a gentle
sussurus    a word exact
as leaves   but air so light
the voices   of men and women
are like that   a sussurus
within    a remembrance
of weather    the light of winter
flaring abruptly    out
the heart beats on   in darkness.”
Theodore Enslin: The weather within.- Zie ook hier. Theodore Enslin stierf op 21 november jl.

Spelverlangen

“Maar ik ben een boom en zou vele, – o Mijn Heer – duizenden bladerkens willen: dat niet de geringste wind ontsnappen zou aan de hinderlagen van mijn spelverlangen.”

(Paul Van Ostaeyen: De Es.- In: Diergaarde voor kinderen van nu, tweede reeks.- Zie hier)

Geschiedenis zonder verhaal

“De Alpen zijn vandaag in regensluiers verdwenen, de bomen zijn al weer wat groener dan toen ik aan deze geschiedenis zonder verhaal begon te schrijven, ik hoor de regen op het dak en een paar vogels die daar tegenin zingen, en ben in harmonie met het universum, al was het maar omdat het er nog is.”

(Cees Nooteboom in ’s Nachts komen de vossen op p.61, genomineerde zin voor de Tzum-prijs 2010, zie ook hier)