Degene die terugkeren

“Degene die terugkeerden zeiden maar heel weinig over die nacht, behalve om Joe te prijzen.”

(John Sommerfield: Vrijwilliger in Spanje. Vertaald door Paul Syrier.- Amsterdam: Arbeiderspers 2001 [oorspronkelijk 1937], speciale Knack-editie 2008, p. 118. Aangetroffen in Hotel Leonardo, Chaussée de Dinant)

La nuit je mens

“J’ai dans les bottes des montagnes des questions où subsiste encore ton écho.”

(Alain Bashung, gelezen op een vitrine van een schoenenwinkel in Namen, 30.12.2009 om 13.35)

Rachel

“Een stem is te Rama gehoord,
geween en veel geklaag: Rachel,
wenend om haar kinderen,
weigert zich te laten troosten,
omdat zij niet meer zijn.”

(Matteus: 2,18 – in NBG-vertaling)

“Zo zegt de HERE: Hoor,
te Rama klinkt een klacht,
bitter geween:
Rachel weent om haar kinderen,
zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
omdat er geen meer is.”

(Jeremia: 31,15 – in NBG-vertaling)

Getuigen

“Maar zij, roepende met grote stem,
stopten hun oren,
en vielen eendrachtig op hem aan;
en wierpen hem ter stad uit,
en stenigden hem;
en de getuigen legden hun klederen af
aan de voeten van een jongeling,
genaamd Saulus.”

(Handelingen: 7,57-58 in Statenvertaling van 1977)

“Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem los;
en zij wierpen hem de stad uit
en stenigden hem.
En de getuigen legden hun mantels af
aan de voeten van een jonge man,
Saulus genaamd.”

(Handelingen: 7,57-58 in NBG-vertaling)

Manuel…!

“O EMMANUEL, onze Koning en Wetgever, de verwachting der volkeren en hun Verlosser, kom ons verlossen, o Heer, onze God.”

 

“O EMMANUEL, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.”

 

(laatste van de 7 grote antifonen, ook de O-antifonen genoemd, gezongen tijdens de vespers van 17 tot 23 december)

Het holler-motief

“Ik schreeuw, schreeuw zonder keel, zonder tong, overschreeuw de eeuwen: “Paco… Joselito… Enrique”.”

 

(William S. Burroughs: Steden van de rode nacht.- Antwerpen: De Standaard 1980, p.176)

 

“”Joselito…! Paco… ! Pepe… ! Enrique…!” Het klagende geroep van de jongens drijft naderbij op de warme avond.”

 

(William S. Burroughs: Naakte lunch.- Amsterdam: De Arbeiderspers 1979, p.64)

 

(Vergelijk ook met sommige “zinnen” van Miles Davis)