Degene die terugkeren

“Degene die terugkeerden zeiden maar heel weinig over die nacht, behalve om Joe te prijzen.”

(John Sommerfield: Vrijwilliger in Spanje. Vertaald door Paul Syrier.- Amsterdam: Arbeiderspers 2001 [oorspronkelijk 1937], speciale Knack-editie 2008, p. 118. Aangetroffen in Hotel Leonardo, Chaussée de Dinant)

Advertenties

Rachel

“Een stem is te Rama gehoord,
geween en veel geklaag: Rachel,
wenend om haar kinderen,
weigert zich te laten troosten,
omdat zij niet meer zijn.”

(Matteus: 2,18 – in NBG-vertaling)

“Zo zegt de HERE: Hoor,
te Rama klinkt een klacht,
bitter geween:
Rachel weent om haar kinderen,
zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
omdat er geen meer is.”

(Jeremia: 31,15 – in NBG-vertaling)

Getuigen

“Maar zij, roepende met grote stem,
stopten hun oren,
en vielen eendrachtig op hem aan;
en wierpen hem ter stad uit,
en stenigden hem;
en de getuigen legden hun klederen af
aan de voeten van een jongeling,
genaamd Saulus.”

(Handelingen: 7,57-58 in Statenvertaling van 1977)

“Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem los;
en zij wierpen hem de stad uit
en stenigden hem.
En de getuigen legden hun mantels af
aan de voeten van een jonge man,
Saulus genaamd.”

(Handelingen: 7,57-58 in NBG-vertaling)

Manuel…!

“O EMMANUEL, onze Koning en Wetgever, de verwachting der volkeren en hun Verlosser, kom ons verlossen, o Heer, onze God.”

 

“O EMMANUEL, Rex et legifer noster, exspectatio Gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.”

 

(laatste van de 7 grote antifonen, ook de O-antifonen genoemd, gezongen tijdens de vespers van 17 tot 23 december)

Het holler-motief

“Ik schreeuw, schreeuw zonder keel, zonder tong, overschreeuw de eeuwen: “Paco… Joselito… Enrique”.”

 

(William S. Burroughs: Steden van de rode nacht.- Antwerpen: De Standaard 1980, p.176)

 

“”Joselito…! Paco… ! Pepe… ! Enrique…!” Het klagende geroep van de jongens drijft naderbij op de warme avond.”

 

(William S. Burroughs: Naakte lunch.- Amsterdam: De Arbeiderspers 1979, p.64)

 

(Vergelijk ook met sommige “zinnen” van Miles Davis)