Struikgewas

“Ich möchte annehmen, auch ein richtiges Atheistenkind muß, bevor es in das Gottlosigkeits-Stadium seiner Eltern eingehen will, durch ein Dickicht durch, in dem Gott mit jedem Ast den Weg verbaut, und unerreichbar ist, sobald man glaubt, man brauche ihn.”

In eigen vertaling:

“Ik zou willen aannemen, ook een echt atheïstenkind moet, vooraleer het in het goddeloosheidsstadium van zijn ouders wil binnengaan, door een struikgewas heen, waarin God met elke tak de weg verspert, en onbereikbaar is, zodra men gelooft dat men hem nodig heeft.”

Martin Walser: Woran Gott stirbt. Über Georg Büchner.- In: Martin Walser: Aus dem Wortschatz unserer Kämpfe. Prosa, Aufsätze, Gedichte.– Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2002 p. 188.

Proper

“Een tuin, niet zozeer een plaats als wel een wereld, is een proper werk voor een banneling.”

(eigen vertaling van)

“A garden, being less a place than a world, is a proper work for an exile.”

Eén van Ian Hamilton Finlay’s Detached sentences. Zie ook hier.

Knikker

“In mijn verstrooiingen ben ik gefixeerd op de buitenkant van de schepping.”

Een zin als een knikker die prettig rolt in de handpalm. Uit J. Bots SJ, Mij geschiede naar Uw woord. Meditaties bij de zondagsevangelies van het jaar C.- Brugge: Tabor 1988, p.325. Ook hier: jaar C, 28e zondag door het jaar, helemaal onderaan bij punt 1. Online mis je de mooie afbeeldingen van de boekuitgave, maar ook zonder afbeeldingen is de tekst een uitstekende gebedsschool.