Zinnenlicht

“Het moet gezien, omdat het niet te begrijpen, laat staan te beschrijven is, wat je te weten zou kunnen komen.”

Uit: Dead Man Walking, p.109.- In: Willem Jan Otten: Droomportaal. Verhalende essays.– Amsterdam: Van Oorschot 2014, 231p.

Beurse boeken

“Natuurlijk zijn er ook vrome boeken die ons helen met woord-licht; nochtans zijn deze nu dun verspreid.”

 “Of course there are also saintly books which heal us with word-light; yet these are now sparse.”

(William T. Vollmann: American Writing Today: A Diagnosis of a Disease.- In: Conjunctions 15, herfst 1990. Zie ook hier)