Epitaaf voor de schriftjesschrijver die ik ben

“Van wat verloren is, onherroepelijk verloren, is alles wat ik wil recuperen de dagelijkse beschikbaarheid van mijn schrijfsels, regels in staat om mij bij mijn haar te grijpen en mij op te tillen wanneer ik op het einde ben van mijn krachten.”

“Of what is lost, irretrievably lost, all I wish to recover is the daily availability of my writing, lines capable of grasping me by the hair and lifting me up when I’m at the end of my strength.”

Een zin van Roberto Bolano die ik tegenkwam in “’t Stad leest”, op de wikkel van de hardcoverversie van zijn Antwerp, de Engelse vertaling van Amberes, geschreven in 1980, gepubliceerd in 2002, vertaald in 2010 – zie ook hier. Bolano stierf in 2003 50 jaar oud.

Liefde is een jongeling met bloemen in de ene hand in de andere een vis

“De jongeling regeert
over land zowel als over zee,
maar voor bloemen
moet men wachten op hun seizoen,
zoals ook vissenvangen is een geduldig wachten,
even goed,
wanneer de dag naar de avond neigt
en je twijfelt aan je geluk, verwonderd
over de rivier haar mysteries, hopend
dat daar beneden de worm nog altijd kronkelt aan je haak.”
“But for flowers one must wait for their season,
and to catch a fish means patient waiting, too,
as day declines to evening and you doubt your luck
and wonder at the river’s mysteries, hoping
down below the worm still wriggles on your hook.”
Richard Hoffman: Emblem 107: on love.- In: Emblem.- New York: Barrow Street Press 2011. Ook hier, en hier voor wat achtergrond.

De truken van een boekenwinkel als een oude man

“Well you could see, a barber would fool around for half an hour, it fairly took more than twenty seconds, so my main thing in life is friendship, love and friendship, that’s my main thing in life, is love and friendship.”

George Whitman in: Portrait of a Bookstore as an Old Man.- Een film van Benjamin Sutherland en Gonzague Pichelin van 2003. Hier in de slotpassage die begint vanaf ongeveer 46.34. George Whitman stierf gisteren 14 XII 2011 en werd 98 jaar.