To double business bound

1e)

“If he flew them he was crazy and didn’t have to; but if he didn’t want to he was sane and had to.”

(één van Joseph Heller’s omschrijvingen van een “catch 22” uit zijn gelijknamige roman (1961), zie ook hier; denkend aan de vernietiging van Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945)

“Indien hij ze zou vliegen, hij zou niet bij zijn verstand zijn en zou niet moeten; maar als hij niet zou willen, hij zou bij zijn verstand zijn en zou moeten.”

(eigen vertaling)

 

2e)

“Pray can I not,
though inclination be as sharp as will;
my stronger guilt defeats my strong intent,
and, like a man to double business bound,
I stand in pause where I shall first begin,
and both neglect.”

(William Shakespeare: Hamlet, Act III, scene III, 40-44 Zie ook hier)

“En bidden kan ik niet,
al is de drang nog zo dwingend als de wil,
mijn sterkre schuld verslaat mijn sterk verlangen
en als een man, op wie twee taken rusten,
sta ik te twijflen wat ik eerst zal doen
en doe dus niets.”

(Vertaling Willy Courteaux)

Humide rêverie

“Thans is De Winter van ons malcontentement
door deze Zonnezoon plots een glorieuze zomer,
en al de wolken die loerden op ons huis
zijn begraven in de diepe billen van de zee.”

(naar)

“Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour’d upon our house
In the deep bosom of the ocean buried.”

William Shakespeare: The Tragedy of King Richard the Third, Act I , Scene I. Zie ook hier. Naar aanleiding van Elio Di Rupo’s toast op een regering van nationale eenheid tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PS.

Goed gewoeld, ouwe mol!

“En wanneer zij deze tweede helft van haar voorbereiding volbracht heeft, zal gans Europa van zijn zitplaats opspringen en jubelen: ‘Moedig gewoeld, oude mol!’”.
“Und wenn sie diese zweite Hälfte ihrer Vorarbeit vollbracht hat, wird ganz Europa von seinem Sitze aufspringen und jubeln: ‘Brav gewühlt, alter Maulwurf!’.”

Karl Marx over “die Revolution” die nog op reis is door het vagevuur. In: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.- Berlin: JHW Dietz 1946.

“Dikwijls lijkt hij zichzelf te vergeten, verloren te hebben; maar innerlijk met zich in tegenspraak, is hij innerlijk verderwerken – zoals Hamlet van de geest van zijn vader zegt, ‘Moedig gewerkt, wakkere mol’ –, tot hij, in zich versterkt, nu de aardkorst, die hem van zijn zon, zijn begrip, scheidde, opstoot, dat zij samenvalt.”

“Oft scheint er sich zu vergessen, verloren zu haben; aber innerlich sich entgegengesetzt, ist er innerliches Fortarbeiten – wie Hamlet vom Geiste seines Vaters sagt, ‘Brav gearbeitet, wackerer Maulwurf’ –, bis er, in sich erstarkt, jetzt die Erdrinde, die ihn von seiner Sonne, seinem Begriffe, schied, aufstöszt, dasz sie zusammenfällt.”

Georg Wilhelm Hegel over “der Geist” die doelgericht en “aufklärerisch” aan het werk is, in een bijzonder, helemaal Hegel, opvallende zinsbouw. In: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 3. Band. Sämtliche Werke. Jubiläumausgabe in 20 Bänden. Hg. v. Hermann Glockner, 19. Band.- Stuttgart 1959, p. 685.

“Goed gezegd, ouwe mol! kan je in de grond ook niet zo snel werken?”

“Well said, old mole! canst work i’ the earth so fast?”

Het origineel van William Shakespeare (Hamlet, Act I, Sc. V, v. 162) klinkt retrospectief als een sardonisch commentaar op degenen die citeerden. Toch in mijn oren. En dan hoor ik fluisteren “Bist du ein Maulwurf, sind dei Ohr voll Sand?” van Büchner in een ontwerp van Woyzeck.

Bij mekaar gelezen door Aura Maria Heydenreich in: Wachstafel und Weltformel. Erinnerungspoetik und Wissenschaftskritik in Günter Eichs “Maulwürfen”.- Göttingen: Hubert & Co 2007. Met dank aan google.books!