Delbecq en Naveau

“Delbecq en Naveau voerden in februari 1774 in de herberg “’t Papegaaiken” een verhitte discussie omtrent de juiste Latijnse vertaling van de zin “de vos is de koning der dieren”. “

 

(Joost Van Damme: Code du duel. Een strafrechtelijke analyse van het duel in de 19e eeuw.- Brussel: Lancier 2009, p. 24 – geciteerd door Mark Vanfraechem)