Landschap met signalendrama

“Een uitbarsting van woede naast de weg, een weigering om te spreken op het pad, een stilte in het dennenbos, een stilte over de oude spoorwegbrug, een poging om vriendelijk te zijn in het water, een weigering om de discussie te stoppen op de platte stenen, een schreeuw van woede op de steile vuilnishoop, een huilen in het struikgewas.”

(eigen vertaling van)

“An outburst of anger near the road, a refusal to speak on the path, a silence in the pine woods, a silence across the old railroad bridge, an attempt to be friendly in the water, a refusal to end the argument on the flat stones, a cry of anger on the steep bank of dirt, a weeping among the bushes.”

(Lydia Davis: The outing.- In: Almost no memory. Zie ook hier)

 

Kwispelding

“Harig, met korte poten en een groot, rond hoofd, kwispelde het wat overbleef van zijn staart – het andere deel leek achtergelaten in een val – elke keer het de meesterschilder zag, alhoewel het nooit blafte.”

(eigen vertaling van)

“Furry, with short legs and a big, round head, it wagged what remained of its tail – the other part seemed to have been left in a trap – every time it saw the master painter, although it never barked.”

(Andre de Loba’s ‘single sentence animation’ van een zin uit Roberto Ransom: Three figures and a Dog.- In: Electric Literature, nr.4)

Schwendimann

“Hij liep zo maar wat, mat en zwaar uitgevallen, met wankelende onzekere schreden, en de schoolkinderen liepen hem moedwillig achterna en plaagden en vraagden hem: “Wat zoekt ge dan, Schwendimann?” “

(eigen vertaling van)

“Er ging so dahin, matt und schwerfällig, mit wankenden unsicheren Schritten, und die Schulkinder liefen ihm mutwillig nach und neckten und fragten ihn: “Was suchst du, Schwendimann?” “

(Robert Walser: Schwendimann.- In: Prosastücke (1916), zie ook hier)